راههای ارتباط با ما

شماره تلفن :                                   37253063 -  37258830

سایت مدرسه :                                  www.majlesischool.ir 

كانال مدرسه در شاد :                                    majlesichool@

كانال مدرسه در ایتا :                                  majlesichooln4@

كانال مدرسه در تلگرام :                          majlesichooln4m@

آی دی مدیر در تلگرام :                                   AmirBaratnia@

آی دی مدیر در ایتا :                                        AmirBaratnia@

پست الکترونیکی :                        majlesihighschool@gmail.com

آدرس : مشهد-خیابان مطهری شمالی- بین مطهری 19 و 21