ثبت نام برای شرکت سومین جشنواره یاریگران زندگی

دانش آموزان عزیز جهت شرکت در این جشنواره می بایست به جناب وجدانی معاون فرهنگی و تربیتی دبیرستان مراجعه نمایند. لینک دانلود

 


تاریخ انتشار: 1400/09/03