ثبت نام دانش آموزان جدید‌الورود پایه هفتم از روز اول تیر روزهای دوشنبه و چهار

ثبت نام دانش آموزان جدید‌الورود پایه هفتم از روز اول تیر روزهای دوشنبه و چهار انجام می شود. 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

1. اصل کارنامه قبولی پایه ششم

2. اصل و تصویر شناسنامه دانش آموز

3. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر دانش آموز

4. شناسنامه سلامت دانش آموز

5. مدرک اثبات محل سکونت: قولنامه هولوگرام دار ، سند، قبض آب، برق و گاز به نام

6. واریز وجه کتاب و بیمه به حساب و یا کارت مدرسه

7. عکس جدید 4 قطعه

8. اخذ برگه سلامت از مرکز بهداشت محله

9. حضور پدر و مادر همراه دانش آموز در هنگام ثبت نام


تاریخ انتشار: 1401/03/31