برنامه اردویی دانش آموزان دبیرستان علامه مجلسی از مجتمع آیه ها

چهار شنبه 2 آذر 1401

تعداد 38 نفر از دانش اموزانی که در طی ماه‌های مهر .و آبان در مدرسه فعالیت داشتند به انتخاب معاون پرورشی و اموزشی از مجتمع آیه‌ها در بزرگ راه سردار سلیمانی بازدید کردند و از نمایش دیدن کردند.

لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود