اردوی عملی آمادگی دفاعی

کلیدواژه ها: دفاعی - اردو - آمادگی - پایه نهم

اردوی عملی #آموزش‌دفاعی
به اطلاع والدین و دانش آموزان عزیز پایه نهم می‌رساند اردوی عملی درس آمادگی دفاعی در روز دوشنبه 20 آذر از ساعت 8 تا 12 در محل دبیرستان برگزار خواهد شد.
توجه شما را به نکات مهم زیر جلب می‌نمایم:
✳تمامی دانش آموزان نهم می‌بایست در این اردو شرکت نمایند.
✳دانش آموزانی که بیماری قلبی- شکستگی استخوان و یا بیماری خاص دارند باید از پزشک معتمد گواهی معافیت بیاورند.
✳حضور در اردو فقط با رضایت نامه کتبی سرپرست قانونی امکان پذیر است.
✳همراه داشتن تلفن همراه ممنون بوده و در صورت مشاهده گوشی تحویل نماینده محترم حفاظت اطلاعات خواهد شد.
✳دانش آموزان حدالامکان لباس بسیجی و یا ساده و مناسب فصل بپوشند.
✳در صورت غیبت دانش آموز نمره عملی دانش آموز در درس دفاعی در بخش عملی صفر خواهد بود.
✳نمره اردوی عملی 8 نمره می‌باشد.
برات‌نیا
مدیر دبیرستان علامه مجلسیلینک دانلود


تاریخ انتشار: 1402/09/07