اسامی کاندیدای شورای دانش آموزی

برای مشاهده عکسهای مربوط به انتخابات شورای دانش آموزی به گالری تصاویر در منوی سایت مراجعه کنید.